Galéria
Raklap javítás

Cégünk a MÁV FAVÉD hivatalos rakodólap javítója. A javítást az UIC-KODEX 435-4 szabvány előírásai szerint végezzük. Az így javított rakodólap használati értéke megegyezik a sérülésmentes raklapéval.
Nagyobb mennyiség esetén a rakodólapok javítása – megállapodás szerint – megrendelőink telephelyén is történhet.

Cégünk speciális kiegészítő tevékenysége a fa rakodólapok növény-egészségügyi kezelése.

Az ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) a nyersfa csomagolóanyagok nemzetközi forgalomban történő szabályozására irányelveket dolgozott ki. Ezen elvek célja a kezeletlen fa mentesítése a növényi és állati eredetű kártevőktől, annak megakadályozása, hogy az élő fát veszélyeztető kártevők egyik területről a másikra behurcolásra kerüljenek. Az eljárás fontos hozadéka továbbá, hogy biztonságot jelent bizonyos árufajták - elsősorban élelmiszerek - szállításánál magára az árura is.

A kártevőmentesítés tulajdonképpen egy speciális hőkamrában történő hőkezelést jelent. Az eljárás során a programvezérelt kamrában előírás szerint meghatározott ideig oly mértékben kerülnek felhevítésre a rakodólapok, hogy a fa belsejének hőmérséklete legalább 30 percen át minimum 56 Celsius fok legyen.

Azok a nyilvántartott szervezetek, amelyek kártevőmentesített fa csomagolóanyagokat állítanak elő, regisztrációs számmal rendelkeznek, és jogosultak a kezelés tényét a rakodólapokon, rekeszeken stb. besütéssel vagy más módon feltüntetni.
A szállítmányt kísérő hivatalos papírokon rögzítésre kerül a küldő ország ISO-kódja, a csomagolóanyag gyártójának regisztrációs száma és a hőkezelés kódszáma. Azon országok hatóságai, amelyek a szabályozást bevezették, az igazolás nélkül érkező szállítmányokat visszafordíthatják vagy megsemmisíthetik.

Cégünk a tevékenységet a HU-1311302872 regisztrációs szám alatt végzi.